Politica de confidentialitate - Seminee Deus

Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate a datelor
Ce este GDPR si ce înseamna pentru tine?
GDPR (General Data Protection Regulation) este un subiect dezbatut intens în cadrul firmelor, pentru ca, începând cu data de 25 mai 2018, intra în vigoare Regulamentul 2016/679/UE privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene.
Toate organizatiile – guvernamentale, non-profit sau care ofera bunuri si servicii in UE sau care colecteaza si analizeaza date cu privire la rezidentii UE, trebuie sa protejeze datele personale – oriunde ar fi transmise, prelucrate sau stocate.
seminee-deus.ro se aliniaza prevederilor Regulamentului 2016/679/UE, care îti ofera mai multe avantaje si drepturi:
Ce drepturi am?
Regulamentul acorda mai multe drepturi persoanelor carora li se prelucreaza date personale cum ar fi dreptul la portabilitatea sau pe cel de stergere a datelor personale. Iata pe scurt care sunt drepturile pe care le ai:
Dreptul de a primi informatii cu privire la prelucrarea datelor si o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR),
– Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR),
– Dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal solicitand acest lucru printr-un email trimis la adresa contact@pefoc.ro si, în cazul în care datele cu caracter personal au fost facute publice, transmiterea informatiilor referitoare la solicitarea de stergere catre alti operatori (dreptul de stergere, articolul 17 GDPR),
– Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor (dreptul la restric.ionare a procesarii, articolul 18 GDPR),
– Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizata într-un format structurat, utilizat în mod obisnuit si mecanolizibil si de a solicita transmiterea acestor date catre un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR),
– Dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu inten.ia de a înceta prelucrarea (dreptul la obiectie, articolul 21 GDPR),
– Dreptul de a retrage oricând un consimtamânt dat in vederea opririi unei prelucrari a datelor care se bazeaza pe consimtamântul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamântului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimtamântului, articolul 7 GDPR).
– Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere daca considerati ca prelucrarea datelor este o încalcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).

Seminee-deus.ro va folosi datele cu caracter personal:

-respectând confidențialitatea în legătură cu prelucrarea acestora (obligația de confidențialitate subzistă și după încheierea oricăror relații comerciale ale clientului cu compania noastra);

-doar pentru îndeplinirea obligațiilor față de client, fiind exclus a fi folosite în scop de marketing sau pentru promovarea produselor ori serviciilor companiei, cu excepția cazului în care aceasta din urmă are o obligație legală de a face acest lucru (ex.: obligația de raportare către diverse autorități publice);

-în relațiile cu firmele de curierat, furnizând doar datele cu caracter personal necesare livrării produselor la clientul final al companiei;

-respectând legislația națională în vigoare, precum și Regulamentul 2016/679/UE.”

Autentificare

Parola uitata?

×

Chat WhatsApp

×